Cẩm Ly Họp Fanclub 2014

Chị Tư họp Fans Tại Phòng Trà Nam Quang.

Cẩm Ly Họp Fanclub Phần 1/2

Cẩm Ly Họp Fanclub Phần 2/2

 

Comments

comments