Cẩm Ly tham gia vở nhạc kịch “Nhà Là Nơi…”

Cẩm Ly tham gia vở nhạc kịch : “Nhà Là Nơi …” tại sân khấu Lan Anh, chương trình cho Fami thực hiện

Trích đoạn vở nhạc kịch có Chị Tư tham gia

Còn đây là trọn vở nhạc kịch

Trước đó không lâu Fami cũng đã ra mắt MV : Nhà Là Nơi với sự tham gia đình Cẩm Ly, gia đình Hoàng Bách, Isac

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7

Comments

comments