Dòng Sông Và Nỗi Nhớ & Tội Tình – Cẩm Ly “Tình Ca Việt” 03/08/2015

Chị Tư đóng góp trong chương trình Tình Ca Việt ngày 03/08/2015 với hai ca khúc : “Dòng Sông Và Nỗi Nhớ” và “Tội Tình” sáng tác của Hàn Châu

 Dòng Sông Và Nỗi Nhớ – Cẩm Ly

Tội Tình – Cẩm Ly

Một số hình ảnh :

1

17

 

 

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Comments

comments