Người Cùng Cảnh Ngộ – Cẩm Ly & Lam Trường (2002,2014,2015)

Cùng 1 bài hát qua thời gian hơn 10 năm,nhưng chị ấy vẫn dễ thương như xưa,chẳng những vậy mà còn đẹp hơn hát hay hơn nữa.

Người Cùng Cảnh Ngộ – Cẩm Ly & Lam Trường (Thay Lời Muốn Nói Thang 2/2015)

Người Cùng Cảnh Ngộ – Cẩm Ly & Lam Trường Năm 2014

Người Cùng Cảnh Ngộ – Cẩm Ly & Lam Trường (DVD Vol 2)

 

Comments

comments